Chủ trì cuộc họp có Ông Đỗ Văn Sơ - Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Liên minh hợp tác xã 06 tỉnh Cụm Tây Nam sông Hậu, các thành viên của Tổ giúp việc.

(Quang cảnh cuộc họp)

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Dũng triển khai các văn bản của Liên minh hợp tác xã Việt Nam về việc lựa chọn HTX, THT, QTDND để chuẩn bị Hội nghị biểu dương 100 HTX tiêu biểu năm  2019. 

Sau khi thảo luận  nghiêm túc, các thành viên cuộc họp đã có những ý kiến đóng góp thiết thực với hoạt động của Cụm năm 2019 và bỏ phiếu kín, kết quả Cụm thi đua Tây nam sông Hậu đề nghị biểu dương hợp tác xã ở các lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân và 02 tập thể: Liên minh hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu, Liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang; 02 cá nhân: Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau và  Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Hậu Giang.

Sau đó, các thành viên Cụm thi đua đến tham quan học tập mô hình kinh nghiệm tại HTX Công nghệ cao Phát triển Tôm Bạc Liêu và HTX nuôi nghêu Đồng Tiến.

Theo: Thảo Vi