Về dự có Bà Trần Mỹ Duyên – Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội Hội nông dân tỉnh Cà Mau; Đại diện của Liên minh HTX tỉnh; Ông Trần Minh Chiến – Chủ tịch Hội thủy sản huyện Trần Văn Thời; bà Lê Ky Ba – Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Phong Lạc; các Công ty cung cấp tôm giống, thuốc và các thành viên HTX Thuận Lợi.

HTX Thuận Lợi thành lập ban đầu có 24 thành viên, vốn điều lệ đăng ký là 03 tỷ đồng, ngành nghề sản xuất kinh doanh là kinh doanh dịch vụ xây dựng nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là nuôi tôm thịt).

(Quang cảnh Đại hội)

Tại Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tình hình hoạt động của HTX năm 2017-2020; báo cáo tình hình thành viên. Sau khi thành lập HTX có diện tích tự nhiên 35,9 ha, 48 ao nuôi tôm hầm đất, HTX đã liên hệ các nhà đầu tư, doanh nghiệp hỗ trợ ao bạt và tính đến tháng 06/2018 HTX được hỗ trợ 11 ao bạt nuôi theo tiêu chuẩn quy định của UBND tỉnh Cà Mau. Đến tháng 06/2020 HTX đã ký hợp đồng với 02 công ty thức ăn: Công ty Yeuhai và Công ty cổ phần nông nghiệp D&T. Về kỹ thuật được Trung tâm khuyến Nông – Khuyến Ngư tỉnh tập huấn về kỹ thuật nuôi tôm hai giai đoạn, quảng canh cải tiến, kỹ thuật nuôi tôm thẻ siêu thâm canh. Bên cạnh đó cũng nhờ các doanh nghiệp đưa kỹ sư giỏi hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên HTX.

HTX đã giải quyết cho thành viên có việc làm ổn định, năm 2018 lợi nhuận bình quân cho 24 thành viên 102.000.000đ/01 thành viên/năm và năm 2019 lợi nhuận bình quân cho 24 thành viên 175.344.000đ/01 thành viên/năm, trong 06 tháng đầu năm 2020 lợi nhuận bình quân đạt mức tương đương cả năm 2019. Bên cạnh đó, HTX cũng gặp một số hạn chế như Hội đồng quản trị chưa đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về kinh tế tập thể, về kỹ năng lãnh đạo cũng như điều hành. HTX thiếu vốn đầu tư nên phải vay ngoài HTX với lãi suất 4-5%/tháng, một số thành viên chưa góp công sức cho tập thể HTX,…

Bên cạnh đó Đại hội cũng biểu quyết kết nạp thành viên mới, hiện tại HTX đã kết nạp thêm 12 thành viên tăng lên 36 thành viên và thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022 (có điều chỉnh bổ sung) và đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên và Ban kiểm soát HTX có 03 thành viên.

Kết thúc đại hội, thay mặt Hội đồng quản trị ông Nguyễn Văn Tổng cảm ơn lãnh đạo các cơ quan tham dự đại hội và đưa ra một số ý kiến đóng góp, chỉ đạo cùng với phương hướng hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh của HTX trong nhiệm kỳ 2017-2022. HTX sẽ cố gắng phát triển theo kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị chủ động hơn trong điều hành, hoạt động của HTX, đưa HTX phát triển ngày càng vững mạnh, là nơi đáng tin cậy, cho thành viên và khách hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh khi sử dụng sản phẩm của HTX./.

                                                                                                                         Theo: Mỹ Hằng