Đến dự có lãnh đạo Cựu Thanh Niên Xung phong ông Trần Thanh Quang Phó Chủ tịch; đại diện Liên minh HTX tỉnh, Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã cùng 15 thành viên HTX tham dự.

(Thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên ra mắt)

Tại buổi ra mắt, ông Châu Năm Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX báo cáo kết quả Hội nghị thành lập HTX, có 15 thành viên đăng ký tham gia với vốn góp 150 triệu đồng và thông qua điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh HTX. Qua buổi thảo luận các thành viên thống nhất tán thành Điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh HTX giai đoạn 2022-2027 và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, Kiểm soát viên 01 người. HTX báo cáo thêm được sự hỗ trợ của UBND xã về phương tiện làm việc như: bàn, ghế , bảng …bước đầu cũng tạo điều kiện cho HTX đi vào hoạt động, hiện tại HTX có được 5 sản phẩm: chả cá phi, mắm tôm, mắm ruốc xào khô, mắm cá phèn đã có logo và nhãn hiệu của HTX.

Cũng tại buổi ra mắt đại diện Lãnh đạo cơ quan chức năng hứa sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho HTX để sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm giúp HTX phát triển bền vững đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên HTX được tốt hơn và thông tin các chính sách của Nhà nước kịp thời để hỗ trợ đối với HTX./.

Theo Nguyễn Thu Thảo