Đến dự có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Phòng Nông nghiệp, phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã Trí Phải có Phó bí thư Thường trực, Phó chủ tịch cùng 39 thành viên HTX tham dự.

Tại buổi hội nghị Ban sáng lập viên HTX báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động có 39 thành viên đăng ký tham gia với vốn góp 300 triệu đồng và thông qua điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh HTX. Qua buổi thảo luận các thành viên thống nhất tán thành Điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh HTX giai đoạn 2022-2026 và bầu ra Hội đồng quản trị gồm 9 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

(Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX ra mắt trước hội nghị)

Tại buổi hội nghị đại diện lãnh đạo Liên minh HTX; phòng Nông nghiệp; UBND xã Trí Phải phát biểu những năm gần đây đảng và nhà nước rất quan tâm đến mô hình kinh tế tập thể, có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đối với HTX. Trước mắt năm 2022 về phía UBND huyện có ý kiến chỉ đạo hỗ trợ cho bà con nông dân đặc biệt là thành viên HTX giống và phân bón trong thời gian sắp tới kịp mùa vụ. Đồng thời hỗ trợ cho HTX tạo được sản phẩm đạt chuẩn OCOP nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm giúp HTX phát triển bền vững trong thời gian tới./.

Theo Nguyễn Thu Thảo