Huyện Trần Văn Thời là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh Cà Mau về phát triển nông nghiệp. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nông đó là trồng lúa và nuôi trồng thủy sản vì vậy dịch vụ nông nghiệp về vật tư nông nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu của người nông dân. Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi có nhiều sông, kênh và cống đập vừa và nhỏ... Hệ thống các công trình này đang phát huy công năng vừa phòng, chống lụt bão, ngăn mặn triều cường xâm thực, vừa giữ ngọt, tiêu thoát nước cho sản xuất lúa Trần Văn Thời... Xuất phát từ tình hình trên, Ban sáng lập viên sau khi nghiên cứu Luật HTX 2012 đã vận động được 10 hộ tự nguyện viết đơn tham gia làm thành viên HTX và thống nhất thành lập HTX Đồng Tâm.

Tại Hội nghị đã biểu quyết, thông qua danh sách 10 thành viên, thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh của HTX; bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên HTX. Vốn điều lệ của HTX do thành viên tự nguyện đóng góp, tổng số vốn ban đầu là 200.000.000 đồng. HTX đăng ký ngành nghề Dịch vụ nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ xây dựng các công trình thủy lợi. HTX được thành lập với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các ngành của xã, huyện. Mục đích thành lập HTX nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, với tư cách là Trưởng Ban sáng lập ông Sử Văn Minh chia sẽ việc thành lập HTX Đồng Tâm xuất phát từ mục tiêu chung ban đầu HTX đặt ra là liên kết để cung cấp dịch vụ đầu vào liên quan đến sản xuất cho thành viên với giá cả hợp lý và chất lượng tốt; hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; cung cấp các dịch vụ khác nhằm tạo nguồn thu cho HTX; chăm lo phúc lợi, tương trợ giữa các thành viên và HTX, giữa HTX với cộng đồng địa phương.

Ông Đỗ Văn Sơ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đánh giá cao công tác tuyên truyền, vận động của Ban sáng lập HTX. Đồng thời chúc mừng sự ra đời của HTX Đồng Tâm, với mô hình HTX kiểu mới, HTX sẽ đi đúng hướng và phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Bên cạnh đó cũng có những chỉ đạo một số vấn đề về định hướng lại bộ máy điều hành của HTX; hoàn chỉnh phương án và điều lệ của HTX  theo Luật HTX 2012 đã quy định; xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi têu của HTX và định hướng cho HTX hoạt động với mục tiêu phục vụ thành viên, ký kết với Doanh nghiệp thực hiện theo chuỗi giá trị để HTX phát triển. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ để phục vụ cho HTX ngày càng tốt hơn.

Theo: Tuyết Trinh