Xã Khánh Bình Tây nằm về phía Tây của huyện Trần Văn Thời, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá thứ 3 của huyện Trần Văn Thời. Đồng thời, xã còn là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và là đầu mối kinh tế quan trọng của khu vực phía Bắc tỉnh Cà Mau, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện và các vùng lân cận. Với vị trí địa lý có 4,8 km đường bờ biển, Khánh Bình Tây là địa bàn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố thời tiết như: triều cường, gió lốc, nhất là vào mùa mưa bão. Người dân ở đây sống chủ yếu vào các ngành nghề sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, khai thác thủy sản. Trên địa bàn xã có cửa sông Kênh Hòn đổ ra biển Tây khá thuận lợi cho nghề khai thác đánh bắt hải sản; Kênh Hòn còn là tuyến giao thông thủy nối từ trung tâm xã ra các vùng lân cận. Xã có đường giao thông bộ (tuyến từ tỉnh lộ Cà Mau - Đá Bạc) từ đê biển Tây đến Cà Mau rất thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa với các vùng lân cận và thành phố Cà Mau. Bên cạnh đó ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản ven bờ và du lịch cũng phát triển khá mạnh. Ngành khai thác thuỷ  hải sản nhiều năm qua trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp. Nghề khai thác giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động ven biển, thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh doanh và dịch vụ hậu cần đi kèm khác, góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó nhu cầu bảo vệ, khai thác và nuôi trồng thủy sản ven bờ rất cần thiết góp phần quan trọng trong sản xuất kinh doanh và kinh tế xã nhà. Từ đó các sáng lập viên đã nghiên cứu, xác định dịch vụ khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ là vấn đề cần thiết nhằm tạo được sức mạnh nội lực tổng hợp, tạo cảnh quan đô thị mới, bảo vệ nguồn tài nguyên có sẵn có của địa phương. Kết quả quá trình tuyên truyền, vận động đến nay đã được 16 hộ tự nguyện có đơn xin tham gia hợp tác xã và thống nhất thành lập “Hợp tác xã ven biển Khánh Bình Tây”.

(Thành viên HĐQT ra mắt tại Hội nghị)

HTX đăng ký vốn điều lệ ban đầu là 500 triệu đồng, với 16 thành viên. HTX đăng ký ngành nghề hoạt động: Bảo vệ và khai thác sò huyết giống, giống thủy sản ven bờ; Nuôi vòm, hàu và sò huyết thương phẩm. Trong Hội nghị thành lập Hợp tác xã, các thành viên đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Điều lệ, Quy chế hoạt động cũng như phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian mới đưa vào hoạt động và sẽ hoàn thiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tập thể thành viên HTX ven biển Khánh Bình Tây đã bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên HTX.

Theo: Tuyết Trinh