Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 01/09/2020 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025, đặt mục tiêu thành lập Liên hiệp HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Sáng ngày 10/12/2021, tại trụ sở của HTX chế biến thương mại dịch vụ nuôi trồng thủy sản Cái Bát - ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước tổ chức Hội nghị thành lập Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp Cà Mau. Tới dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, ông Hứa Việt Anh – Trưởng phòng tài chính - Kế hoạch huyện, Đài truyền thanh huyện Cái Nước và đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã Hòa Mỹ cùng các đại biểu thành viên tham dự.

Được sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, sự chỉ đạo giúp đỡ của các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan và sự cố gắng nỗ lực của các sáng lập viên của các HTX tham gia thành lập. Ngày 10/12/2021, Liên hiệp HTX đầu tiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã chính thức ra đời. Liên hiệp dịch vụ nông nghiệp Cà Mau thành lập bước đầu có 5 thành viên HTX gồm: HTX chế biến thương mại dịch vụ nuôi trồng thủy sản Cái Bát, huyện Cái Nước; HTX dịch vụ nông nghiệp Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời; HTX sản xuất Nước Mắm Ngọc Trân, huyện Phú Tân; HTX Sông Đầm, huyện Đầm Dơi và HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Nam Bộ, huyện Cái Nước, với tổng số vốn Điều lệ đăng ký ban đầu là 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng). Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Nuôi trồng thủy sản; Dịch vụ thu mua, chế biến hải sản, hải sản khô, hải sản tươi đông lạnh; Cung ứng sản phẩm gạo, rau, củ quả, dược liệu; Dịch vụ giống và vật tư nông nghiệp, thủy sản; Dịch vụ vật tư xây dựng dân dụng; Dịch vụ sửa chữa lắp đặt ghe, tàu, xà lan, máy móc, thiết bị cơ khí...

Mục đích chiến lược phát triển của Liên hiệp dịch vụ nông nghiệp Cà Mau là phát huy thế mạnh của mỗi HTX thành viên nhằm tạo điều kiện để các thành viên tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh thông qua việc tổ chức tốt quy mô sản xuất theo chuỗi giá trị, tìm hiểu nghiên cứu mở rộng thị trường, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ; cung cấp các sản phẩm dịch vụ đầu vào giá rẻ, các sản phẩm đầu ra lớn, đảm bảo chất lượng có địa chỉ tin cậy. Đảm bảo sản phẩm làm ra có thị trường tiêu thụ, nâng cao mức thu nhập cho thành viên và tạo ra tích luỹ ngày càng lớn cho Liên hiệp dịch vụ nông nghiệp Cà Mau. Tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế và ổn định an sinh - xã hội của địa phương.

(Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch Liên minh phát biểu tại hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nổ lực, quyết tâm mà mỗi một thành viên trong Liên hiệp HTX đã đạt được. Đồng thời các ông cũng nhấn mạnh: Đây là Liên hiệp HTX đầu tiên của tỉnh Cà Mau, để Liên hiệp dịch vụ nông nghiệp Cà Mau hoạt động tốt bước đầu Liên hiệp HTX rất cần đến sự hỗ trợ của các cấp, các ngành tạo điều kiện giúp đỡ. Trong quá trình điều hành quản lý, các đồng chí Hội đồng quản trị cần bám sát Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh mà toàn thể các đại biểu thành viên đã cùng nhau thảo luận và đi đến thống nhất. Về cơ cấu tổ chức cơ bản đúng theo Luật HTX 2012 và phù hợp với tình hình thực tế của Liên hiệp dịch vụ nông nghiệp Cà Mau. Muốn Liên hiệp phát triển đòi hỏi toàn thể thành viên phải đồng tâm hiệp lực, nhanh nhẹn, năng động sáng tạo, nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Mặt khác Liên hiệp dịch vụ nông nghiệp Cà Mau cần chú ý quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, bộ phận nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

(Ra mắt HĐQT và KSV Liên hiệp HTX)

Hội nghị đã biểu quyết và thống nhất bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 3 thành viên. Ông Sử Văn Minh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Lê Minh Sang được bầu làm Kiểm soát viên. Đây là những người có năng lực, trình độ, nhiệt tình, đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

                                                                                         Theo: Tuyết Trinh