Đến dự Hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã  Việt Nam; ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Ông Huỳnh Lam Phương - Trưởng cơ quan thường trực Liên minh HTX Việt Nam -  Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam; bà Bùi Thị Thu Thủy- Cán bộ quản lý Dự án DGRV tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và một số tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

(Quang cảnh Hội thảo)

Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Nguyễn Quỳnh Thiện-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết Trà Vinh hiện có 172 HTX và 1 Liên hiệp HTX đang hoạt động, trong đó có 125 HTX nông nghiệp, 32 HTX phi nông nghiệp, 16 quỹ tín dụng), với vốn điều lệ trên 167,9 tỷ đồng, thu hút 28.892 thành viên. Các HTX đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với kinh tế hộ gia đình, góp phần cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm sâu sát của cấp ủy và chính quyền các cấp; nhận thức về kinh tế hợp tác, HTX được cải thiện. Bên cạnh đó, các HTX có nhiều nỗ lực, phấn đấu tự vươn lên trong sản xuất, kinh doanh.

Theo luật HTX, một trong những nghĩa vụ của HTX là phải thực hiện đúng quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Vì vậy, việc thực hiện kiểm toán HTX được xem là chìa khóa kiểm soát mọi hoạt động, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, tư vấn giúp HTX phát triển bền vững.

Hiện nay, các HTX đã có ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên nhưng chưa thật sự phát huy được vai trò của mình. Công tác kế toán chỉ đảm bảo ở mức tuân thủ, chưa phát huy chức năng kiểm soát dựa trên các phương pháp chuyên môn của kế toán. Chuyển đổi số trong công tác kiểm soát chậm. Nhận thức của lãnh đạo HTX và các thành viên về công tác kiểm soát, kiểm toán... còn có những hạn chế nên hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như công tác kiểm toán còn chưa được vận hành hiệu quả.

Với tinh thần hợp tác, liên kết cùng phát triển, hội thảo chuyên để “Kiểm toán nội bộ trong HTX” được tổ chức tại Trà Vinh nhằm kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp phù hợp trong hỗ trợ phát triển HTX trong giai đoạn tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng rằng sau hội thảo này, mối quan hệ giữa các địa phương trong khu vực ĐBSCL (trong đó có Trà Vinh), 7 tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, 5 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh sẽ ngày càng thân thiết hơn; những chương trình, dự án hợp tác kinh doanh, đầu tư vào phát triển nông nghiệp nông thôn, kinh tế tập thể, HTX sẽ ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Tại Hội thảo này, đại biểu được nghe đại biểu báo cáo tham luận về kết quả khảo sát thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập trong các hợp tác xã tại Việt Nam. Những dịch vụ liên quan đến kế toán và kiểm toán nội bộ, yêu cầu đối với nhà cung cấp và tiềm năng phát triển. Việc triển khai thực tế dịch vụ kiểm toán, kiểm tra thực tế tại các địa phương. Chia sẻ kinh nghiệm khi tiến hành triển khai kiểm toán tại Liên minh HTX Tiền Giang và Liên minh HTX An Giang. Sự phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh và dự án DGRV về công tác kế toán trong HTX.

Hội thảo đã làm rõ một số nội dung về vai trò, thực trạng công tác kiểm soát  trong các HTX; thực trạng, nhu cầu kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập trong HTX; về vai trò của hoạt động kiểm soát đối với việc giảm rủi ro, đạt được mục tiêu của HTX.

Ngoài ra, Hội thảo còn được đại diện lãnh đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành khác chia sẻ một số kinh nghiệm góp phần để các HTX nâng cao hơn nữa hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Nếu thực hiện tốt các vấn đề trên sẽ giúp cho HTX thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh doanh được tiến hành một cách có hiệu quả, giúp bảo vệ tài sản của HTX, bảo vệ lợi ích của thành viên và đảm bảo tính chính xác, đồng bộ các hoạt động tài chính, tránh sai sót và gian lận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ HTX. 

(Ông Nguyễn Mạnh Cường - PCT Liên minh HTX Việt Nam phát biểu)

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường khẳng định đây là một chủ đề gắn với toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt là Liên minh HTX, góp phần triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới với nhiều chính sách cụ thể. Nhằm khẳng định công tác kiểm toán HTX nói chung và công tác kiểm toán nội bộ HTX nói riêng đang là vấn đề cấp bách và có ý nghĩa, giúp cho HTX minh bạch trong tổ chức và hoạt động, tăng sự gắn kết giữa thành viên và thành viên, giữa thành viên và HTX và giữa HTX với các tổ chức bên ngoài.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam mong muốn từ các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự kiểm toán nội bộ sẽ sớm được thúc đẩy, có cơ sở pháp lý để có thể triển khai một cách đảm bảo. Đồng thời, tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo, để làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Luật HTX.

Theo Minh Xuyên