Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Kim Ngân ghi nhận, đánh giá cao sự phấn đấu của Chi bộ Liên minh hợp tác xã trong thời gian qua, đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả trong thời gian tới để luôn đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh. Trong điều kiện kiện toàn cấp ủy, các chức danh có sự thay đổi, đồng chí Huỳnh Kim Ngân đề nghị cấp ủy mới cần rà soát một số nội dung như: Các tiêu chí, chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình hành động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020; kiện toàn quy chế hoạt động của cấp ủy; hoàn thiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy và Thường trực Liên minh trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  được giao…

(Đồng chí Huỳnh Kim Ngân trao Quyết định chuẩn y)

Thay mặt chi ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Nhân – Bí thư Chi bộ Liên minh hợp tác xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ghi nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, hứa hẹn triển khai thực hiện trong thời gian tới tại đơn vị và sẽ cùng chi ủy tiếp tục cố gắng nổ lực, nghiên cứu để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 Theo: Như Thùy