Mũi Cà Mau là vùng đất địa đầu cực Nam của tổ quốc, thuộc tỉnh Cà Mau, là một trong 47 địa điểm có tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia, với các sản phẩm du lịch tham quan làng nghề truyền thống; du lịch sinh thái rừng ngập mặn, tham quan tìm hiểu văn hóa lịch sử và du lịch giáo dục môi trường, phát triển du lịch khu vực Mũi Cà Mau (Đất Mũi) góp phần tăng cường thu hút khách du lịch và có ý nghĩa quan trọng với sự nghiệp phát triển du lịch của cả nước. Làng nghề ở Mũi Cà Mau còn nhỏ lẻ song rất đa dạng như: chế biến tôm khô, ba khía muối ở Rạch Gốc; cá khô mặn ở Rạch Tàu, chế biến bánh phồng tôm ở Ngọc Hiển;…Với những tiềm nắng và lợi thế cũng như các định hướng ưu tiên phát triển, Mũi Cà Mau có những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Làng nghề có vai trò nhất định trong phát triển kinh tế - xã hội. HTX Làng nghề Mũi Cà Mau thành lập góp phần tạo việc làm thường xuyên cho thành viên và việc làm thời vụ cho người lao động; không ngừng cải thiện đời sống ngày càng cao cho các thành viên, góp phần phát triển kinh tế, hỗ trợ an sinh xã hội tại địa phương.

Hội nghị đã thông qua chi tiết phương án, điều lệ của HTX và được biểu quyết dưới sự tán thành của 100% thành viên. Qua đó, Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người và 01 kiểm soát viên; ông Nguyễn Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch Hội quản trị kiêm Giám đốc và ông Lưu Nhan Liệt làm kiểm soát viên HTX làng nghề Mũi Cà Mau. HTX đăng ký vốn điều lệ ban đầu là 360 triệu đồng, với 12 thành viên. HTX đăng ký ngành nghề hoạt động: Dịch vụ du lịch; Kinh doanh các mặt hàng thủy sản tươi, khô các loại; Các sản phẩm lưu niệm. Trong Hội nghị thành lập HTX, các thành viên đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Điều lệ, Quy chế hoạt động cũng như phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian mới đưa vào hoạt động và sẽ hoàn thiện trong thời gian tới.

( Ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau phát biểu)

Phát biểu tại hội nghị, Ông Đỗ Văn Sơ - Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chúc mừng các thành viên vừa được bầu vào HĐQT, kiểm soát viên HTX Làng nghề Mũi Cà Mau. Đồng thời tư vấn cho HTX về những kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn và hoàn thiện thủ tục đăng ký HTX.

(Hội đồng quản trị, kiểm soát viên HTX ra mắt tại hội nghị)

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã Đất Mũi, ông Bùi Thanh Thương – Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu: Từ đầu năm đến nay xã đã vậndđộng thành lập được 02 HTX và HTX Làng nghề Mũi Cà Mau là HTX thứ 05 trên địa bàn xã. UBND xã sẽ tiếp tục hỗ trợ HTX trong công tác tuyên truyền để mở rộng thành viên; tạo điều kiện HTX tiếp cận được chính sách hỗ trợ về nguồn nhân lực, hỗ trợ cơ sở hạ tầng; tạo điều kiện để HTX tiếp cận được các chương trình, dự án ở địa phương gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX.

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hoàng Phương xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các cơ quan và chân thành cám ơn các đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX thành lập và đi vào hoạt động, ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng UBND xã Đất Mũi phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đề ra./.

                                                                                                                           Theo: Mỹ Hằng