(Quang cảnh buổi làm việc)

Qua đó, ông Trần Văn Mân – Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau cũng báo cáo tình hình kinh tế tập thể 8 tháng đầu năm tại tỉnh Cà Mau và một số vấn đề về kiểm soát tại hợp tác xã, qua đó đoàn muốn trao đổi những kinh nghiệm hay trong việc tổ chức kiểm soát của các Hợp tác xã tại tỉnh Bến Tre.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Mãi – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre cùng Ban quản trị Hợp tác xã nghêu Bảo Thuận giới thiệu về tình hình kinh tế tập thể của tỉnh và tình hình hoạt động của Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận. Đặc biệt được Ban quản trị Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận giới thiệu về nghiệp vụ kiểm soát tại hợp tác xã từ khi thành lập cho đến nay; qua đó, các thành viên trong đoàn trao đổi, thảo luận để rút kinh nghiệm về áp dụng phù hợp với tình hình hoạt động cho hợp tác xã hiện tại sao cho hiệu quả.

Kết thúc buổi làm việc ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau có lời cảm ơn đến Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre đã tạo điều kiện để đoàn có chuyến đi thực tế hữu ích và với những kinh nghiệm mà Ban quản trị Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận chia sẻ giúp cho chuyến thực tế hiệu quả và thiết thực./.

Theo Nguyễn Thu Thảo