(Quang cảnh lớp học)

Tại lớp tuyên truyền, ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau báo cáo và giới thiệu những nội dung chính của Luật HTX 2012, tổ chức và hoạt động của HTX, giới thiệu các mô hình HTX kiểu mới, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, phương pháp vận động nhân dân tham gia vào HTX và quy trình thành lập HTX; Triển khai nội dung của Nghị định 77/2019/NĐ-CP về Tổ hợp tác thay thể Nghị đinh 151 hết hiệu lực. Nêu rõ vị trí, vai trò của HTX trong xây dựng, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới xây dựng mô hình điểm hợp tác nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp của tỉnh, huyện; một số nội dung cần lưu ý, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia HTX. Đồng thời giới thiệu các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước trong lĩnh vực HTX.

Kết thúc lớp tập huấn, ông Võ Văn Triệu – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thới thay mặt UBND xã xin cám ơn Liên minh HTX tỉnh có sự quan tâm hỗ trợ xã Đông Thới tổ chức được lớp tuyên truyền trên địa bàn xã./.

Theo: Tuyết Trinh