(Quang cảnh cuộc họp)

Hiện nay, toàn tỉnh Cà Mau có 275 HTX, 961 tổ hợp tác với 14.190 thành viên và 01 Liên hiệp HTX với 5 HTX thành viên tham gia. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung 6 tháng đầu năm, tình hình hoạt động KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển theo hướng tích cực, khắc phục được một phần yếu kém. Số HTX hoạt động khá, mạnh tiếp tục duy trì và có bước nâng lên.

Trong 6 tháng đầu năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh vận động thành lập mới 16 HTX; Phối hợp Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mở 09 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về KTTT cho cán bộ chủ chốt cấp xã; mở 56 lớp tuyên truyền, truyền nghề; Kết nạp thêm 07 thành viên mới; hỗ trợ 10 HTX có sản phẩm tiêu biểu, có thương hiệu, sản phẩm đạt OCOP của tỉnh tham gia chương trình xúc tiến thương mại, kết nối, tiêu thụ sản phẩm tại Hà Nội; Quỹ hỗ trợ Phát triển hợp tác xã đã đầu tư hỗ trợ vốn cho 22 dự án để các HTX phát triển sản xuất…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển KTTT, HTX vẫn còn một số hạn chế: Sự phát triển HTX chưa đồng đều giữa các lĩnh vực, ngành nghề; một số ngành có tiềm năng như thủy sản, ngành nghề nông thôn thì chưa có nhiều HTX hoạt động khá, mạnh. Bộ máy quản lý của HTX về trình độ năng lực còn hạn chế, nhu cầu vốn của HTX nhiều, nhưng khó tiếp cận các nguồn vốn vay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của HTX, từ đó thống nhất mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, tập trung vào việc đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HTX; tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các mô hình HTX kiểu mới hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; phối hợp với các sở ngành, địa phương tập trung tuyên truyền về KTTT, HTX đến người dân và thành viên HTX. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển KTTT và đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu.

          Theo: Trịnh Ngọc Triều