Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Chi bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Chi uỷ Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng hợp đóng góp ý văn kiện Đại hội VII Chi bộ; Văn kiệm Đại hội X Đảng bộ Dân chính đảng; văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

(Quang cảnh Đại hội)

Trong những năm qua, Chi bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng, góp phần cho Chi bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Chi bộ Liên minh hợp tác xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó, chi bộ đề ra chỉ tiêu có 100% đảng viên và 80% quần chúng cơ quan được tiếp thu đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tập thể và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giữ vững sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ thường lệ; phấn đấu chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Có từ 100% đảng viên được phân loại hoàn thành nhiệm vụ; trên 80% đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có đảng viên yếu, kém; Kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và tiêu cực; không có đảng viên vi phạm kỷ luật; Phát triển mới từ 02 đảng viên trở lên; Tổ chức công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh hằng năm; Duy trì cơ quan đạt chuẩn văn hóa và văn hóa tiêu biểu; phối hợp với chính quyền lãnh chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển HTX, THT được giao hàng năm, có 90% HTX làm ăn có hiệu quả... Qua đó, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

(Đ/c Huỳnh Kim Ngân – Trưởng Ban tổ chức DUDCĐ chỉ đạo Đại hội)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Huỳnh Kim Ngân, nhất trí với các nội dung trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của chi uỷ; ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể Chi bộ Liên minh hợp tác xã đã làm được trong thời gian qua, thời gian tới đề nghị chi bộ tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí; phát huy vai trò, trách nhiệm của chi ủy và vai trò của từng đảng viên để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả đồng chí Nguyễn Trọng Nhân, tái đắc cử chức danh Bí thư chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau khóa VII – Nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo: N. Thuy